Kategorie
Uncategorized

Git w pigułce

Git jest podstawowym narzędziem potrzebnym do nauki automatyzacji -> bez względu na używany język programowania!. Jest czymś w rodzaju “fundamentu” do budowy domu (w tym przypadku Twojej aplikacji :). Bardziej oficjalnie jest to software typu open-source: rozproszony system kontroli wersji przechowujący pełną historię wersji projektu w jednym miejscu.

Opis:Komenda Gita:
Konfiguruje nazwę ->git config --global user.name "name"
Tworzy nowe lokalne repozytorium ->git init
Tworzy kopię roboczą lokalnego repozytorium ->git clone /path/to/repo
Klonuje repozytorium ->git clone username@host:/path/to/repo
Polecenie dodania jednego pliku ->git add <particular file>
Dodanie wszystkich plików ->git add *
Wyślij zmiany z treścią ->git commit -m " message"
Wyślij pliki ->git commit -a
Wypchnij zmiany do głównej gałęzi zdalnego repozytorium ->git push origin master
Aktualny status plików do zmiany/dodania/zatwierdzenia -> git status
Połącz się ze zdalnym repozytorium – dodaj serwer, aby móc do niego wypchnąć ->git remote add origin <server>
Lista wszystkich aktualnie skonfigurowanych repozytoriów zdalnych ->git remote -v
Utwórz nową gałęź i przejdź do niej ->git checkout -b <branchname>
Przełącz się z jednej gałęzi do drugiej ->git checkout <branchname>
Wypisz wszystkie gałęzie w swoim repozytorium ->git branch
Usuń gałąź funkcji ->git branch -d <branchname>
Wypchnij gałąź do zdalnego repozytorium, aby inni mogli z niego korzystać ->git push origin <branchname>
Wypchnij wszystkie gałęzie do zdalnego repozytorium ->git push --all origin
Usuń gałąź w swoim zdalnym repozytorium ->git push origin :<branchname>
Pobierz i scal zmiany na serwerze zdalnym do katalogu roboczego ->git pull
Scal gałąź z aktywną/bieżącą gałęzią ->git merge <branchname>
Wyświetl wszystkie konflikty scalania ->git diff
Zobacz konflikty z plikiem podstawowym ->git diff --base <filename>
Wyświetl podgląd zmian przed scaleniem ->git diff <sourcebranch> <targetbranch>
Możesz użyć tagowania, aby oznaczyć znaczący zestaw zmian, taki jak wydanie –
CommitId to identyfikator zestawu zmian, max 10; musi być unikalne ->
git tag 1.0.0 <commitID>
Wyświetla zatwierdzenia dokonane w tym repozytorium w odwrotnej kolejności chronologicznej; to znaczy, najnowsze zatwierdzenia pojawiają się jako pierwszą ->git log
Wypcha wszystkie tagi do zdalnego repozytorium ->git push --tags origin
Jeśli się pomylisz, możesz zastąpić zmiany w drzewie roboczym ostatnią zawartością w nagłówku ->git checkout -- <filename>
Zmiany już dodane do indeksu oraz nowe pliki zostaną zachowane. Zamiast tego, aby porzucić wszystkie lokalne zmiany i zatwierdzenia, pobrać najnowszą historię z serwera i wskazać na nią lokalną gałąź master, wykonaj następujące czynności ->git fetch origin

git reset --hard origin/master
Przeszukaj katalog roboczy foo() ->git grep "foo()"

Źródło: https://git-scm.com/book/en/v2

Polecane, z angielskim opisem -> Featured Git Commands

Autor: Kris Pacholski

Cześć! Jestem Krzysiek. Od kilku lat szkolę i pomagam rozwijać się osobom w branży inżynierii oprogramowania. Kładę nacisk na naukę umiejętności cyfrowych (programowania, projektowania i testowania) w taki sam sposób, jak na trening sportowy (siłownia/sala gimnastyczna/taniec). Jestem fanem zdobywania i propagowania wartościowej wiedzy wśród studentów i przekazywania złożonych zagadnień, w możliwie najprostszy sposób (wg. reguły kiss). W moich kursach jest już kilka tysięcy studentów, a części osób udało się przekwalifikować na stanowiska testerskie lub deweloperskie w branży IT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *