Polityka Prywatności

Polityka prywatności – wersja skrócona

Najważniejsze informacje w skrócie dla zainteresowanych treścią Polityki Prywatności:

Chcę przyłożyć jak największą dbałość o Twoją prywatność, przy czym oczywiście szanuję maksymalnie Twój czas. Poniżej możesz znaleźć najważniejsze informacje w skróconej formie głównych zasad odnośnie ochrony Twojej prywatności jako użytkownika serwisu “Cyfrowy Trener”.

Strona https://cyfrowytrener.pl/  jest własnością i jest zarządzana przez osobę: Krzysztof Pacholski. Jestem również administratorem danych osobowych, które Państwo, jako użytkownik, mogą udostępniać za pośrednictwem mojej strony internetowej. Jestem osobą fizyczną, z siedzibą w Polsce, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną poprzez email: cyfrowytrener@gmail.com

W niniejszym dokumencie chciałbym poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies i innych technologii śledzenia w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, wykupując subskrypcję, zapisując się do newslettera, składając reklamację, czy wykonując jakąkolwiek inną operację w serwisie “Cyfrowy Trener”  lub po prostu kontaktując się z nami, przekazują Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby.

Wszelkie operacje wymagające podania danych w celu ich przetwarzania na stronie “Cyfrowy Trener” czy to podczas składania zamówienia, zapisywania się do newslettera czy przy rozwiązaniu umowy lub rezygnacji z produktu lub kontaktu mailowego zostały ograniczone do minimum, i zastosowano wszelkie mechanizmy bezpieczeństwa, aby móc w pełni bezpiecznie korzystać z platformy “Cyfrowy Trener”.

 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym
  i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe jeżeli jest to konieczne zostają jedynie powierzone przez nas do przetwarzania przez zaufane i sprawdzone podmioty świadczące różnego rodzaju usługi związane z szerokopojętym przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych np. Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki użytkownik spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość (jako użytkownik) zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

Na stronie korzystam z Google Analytics i cookies. Więcej informacji na temat korzystania z informacji przez usługi Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub usuwała je z przeglądarki. Podczas korzystania ze strony “Cyfrowy Trener” mają Państwo możliwość podjęcia wyboru, czy wyrażają zgodę na używanie cookies analitycznych. Pliki cookie zawierają między innymi takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której użytkownik łączy się ze stroną. Cookies często przechowują informacje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Cookies mogą również przechowywać unikalny numer tożsamości.

Więcej informacji na temat cookies można uzyskać odwiedzając stronę internetową pod adresem: youronlinechoices.com lub w menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc”.

 • Wykorzystujemy na stronie “Cyfrowy Trener” narzędzia marketingowe, w szczególności Facebook Pixel, w celu kierowania reklam do klienta. Wykorzystanie wspomnianego narzędzia, powoduje wykorzystanie plików cookies firmy Facebook. Oczywiście, jako użytkownik masz wybór czy wyrażasz zgodę lub też nie, na korzystanie przez serwis “Cyfrowy Trener” z cookies marketingowych

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Linkedin.

Biuletyn Informacyjny (Newsletter)

Korzystając z serwisu internetowego można podać swoje dane osobowe, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej w celu zapisania się do newslettera. Należy pamiętać, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera. W przypadku chęci zapisania się do newslettera, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych (imię oraz adres e-mail) w celu wysłania newslettera oraz informowania o nowych wpisach
i innych działaniach oraz aktualnościach na bieżącej stronie internetowej.

Podane dane są zapisywane w bazie danych Mailchimp (strona internetowa: https://mailchimp.com oraz https://mailchimp.com/gdpr/, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące przestrzegania RODO) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo prowadzę stronę internetową i wysyłam newsletter, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z subskrypcji (poprzez odsubskrybowanie) z newslettera. 

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Państwa rezygnacja spowoduje usunięcie Państwa danych osobowych, takich jak imię oraz adres e-mail.

Emaile

Wysyłając mi wiadomość e-mail, możesz podać swoje dane osobowe, w szczególności swój adres e-mail. Podanie takich danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który jest odpowiedzią na Państwa wiadomość. Proszę pamiętać, że w takiej sytuacji decydują Państwo o zakresie i charakterze przekazywanych danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane.

Państwa główne prawa wynikające z prawa o ochronie danych osobowych są następujące:

1. Prawo dostępu do danych – możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych;

2. Prawo do sprostowania – możesz poprosić o poprawienie nieścisłych danych osobowych i uzupełnianie niekompletnych danych osobowych;

3. Prawo do usunięcia danych – użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – można poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;

6. Prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić o przekazanie Twoich danych osobowych do innego podmiotu;

7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Przetwarzam Państwa dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej i nie zamierzam przekazywać Państwa danych poza EOG, jednakże niektórzy partnerzy mogą przekazywać dane poza EOG. W takim przypadku obowiązują zasady i warunki tych podmiotów.

Strona internetowa może również zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów, które są własnością i są zarządzane przez osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych. Należy również pamiętać, że te osoby trzecie mogą korzystać z innych polityk ochrony prywatności.

Na stronie Cyfrowy Trener możesz korzystać z funkcji społecznościowych np. przy udostępnianiu treści lub subskrypcji profilu w serwisach społecznościowych. Podczas używania wspomnianych funkcji wykorzystujemy pliki cookies serwisów takich jak Facebook, Google, Vimeo czy też Linkedin.

Możesz mieć pewność, że nie sprzedaję/handluję, nie licencjonuję ani nie wypożyczam Twoich danych osobowych osobom trzecim.

W przypadku jakichkolwiek zmian i/lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności, wszystkie informacje na jej temat będą dostępne na stronie internetowej: https://cyfrowytrener.pl/

Mogą się Państwo skontaktować ze mną (w razie wątpliwości) w każdej chwili pod adresem: cyfrowytrener@gmail.com i skorzystać z przysługujących Państwu praw lub porozmawiać o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się bardziej szczegółowe i dokładne informacje.

Polityka prywatności – pełna wersja

Kwestie związane z Danymi osobowymi

Administratorem w zakresie danych osobowych w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych jest Krzysztof Pacholski.

Podstawy prawne i ich cele oraz okres przetwarzania danych osobowych
są wyszczególnione w odniesieniu do każdego z celów przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie RODO definiuje uprawnienia dla użytkownika związane z przetwarzaniem następujących danych osobowych:

 • Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych,
 • Użytkownik ma prawo do modyfikacji (sprostowania) danych osobowych,
 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych,
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych,
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę uprzednio wyraził,
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady dotyczące realizacji wskazanych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 15 – 21 RODO. Zapraszam Cię do zapoznania się z tymi przepisami – znajdziesz je pod poniższym linkiem (znajdują się na rządowej stronie “Serwis Rzeczypospolitej Polskiej”): PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO): Prawo dostępu do danych

Uważam, że powinnaś/powinieneś wiedzieć, że wymienione powyżej uprawnienia, nie są bezwzględne i nie będą dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo oraz komfort, starałem się wyczerpująco opisać poszczególne operacje przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przysługujących Ci uprawnień.

Pamiętaj proszę, że kiedy uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w pierwszej kolejności powinieneś/powinnaś jako użytkownik zwrócić uwagę administratorowi danych serwisu “Cyfrowy Trener”. Możesz to zrobić w dowolny sposób, poprzez platformę lub adres email: cyfrowytrener@gmail.com. Następnie, jeżeli nie uda się wyjaśnić problemu z administratorem danych masz również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli instytucji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj również, że zawsze masz możliwość kontaktu ze mną w związku
z żądaniem udostępnienia dla Ciebie informacji, w jaki sposób oraz jakie konkretnie Twoje dane przetwarzamy. W celu kontaktu preferowanym sposobem jest dla nas email, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem email: cyfrowytrener@gmail.com. Podsumowując, powyższy adres email możesz śmiało wykorzystać do jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Natomiast, w niniejszej polityce prywatności starałem się drobiazgowo
i  szczegółowo wyjaśnić wszelkie istotne dla Ciebie informacje.

Kwestie związane z bezpieczeństwem

Do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzę ze szczególną uwagą
i dbałością na stronie Cyfrowy Trener. Podczas korzystania z serwisu “Cyfrowy Trener” gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Przy czym zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych wymaganych
i wyszczególnionych w przepisach o ochronie danych osobowych.  Wszelkie środki i sposoby dotyczące zabezpieczenia danych bezpieczeństwa zostały zachowane na możliwie najwyższym poziomie łącznie z dobrymi praktykami odnośnie bezpieczeństwa takie jak:

 1. Szyfrowanie danych na zabezpieczonej bazie danych
 2. Kopie zapasowe i zarządzanie przez osobą zaufaną (Administrator) 
 3. Silne i wymagające hasła dostępu do Serwisu
 4. Zasada minimalnej odpowiedzialności (użytkownik zawsze dostaje uprawnienia minimalne, ale takie by móc realizować zadania)
 5. Wszelkie dobre praktyki i bezpieczeństwo firmy Hostinger, nad którym czuwają eksperci z zakresu zabezpieczeń informatycznych (security) więcej informacji odnośnie bezpieczeństwa można znaleść w Polityce Prywatności i pokrewnych dokumentach od Hostingera: Polityka prywatności.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe są przechowywane z należytą starannością oraz odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób do tego nieupoważnionych.

Kwestie związane z odbiorcami danych

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy tworzeniu dla Ciebie produktów lub usług czy podczas realizacji zamówień/transakcji w sklepie internetowym.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych mają w pełni zagwarantowane wykorzystanie odpowiednich środków ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych szczegółowo opisane przez przepisy prawne:

 • Hostinger International Ltd. a Cyprus private limited company, legal address, 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, the Republic of Cyprus (“Hostinger”) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,
 • Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura

Czynności i cele przetwarzania danych osobowych

Konta użytkowników na platformie “Cyfrowy Trener”

Na platformie “Cyfrowy Trener” konto użytkownika jest tworzone automatycznie po zakupie kursu online. Przy czym w formularzu muszą zostać podane niezbędne dane przez użytkownika do utworzenia konta. Dane koniecznie do założenia konto to:

 • Adres email,
 • Imię i nazwisko, dane adresowe oraz opcjonalnie numer telefonu (nie jest konieczny) oraz nazwa użytkownika konta.

Podanie powyżej wspomnianych danych jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne do założenia konta na platformie. W razie chęci zmiany/edycji danych konta możesz je zmodyfikować już po utworzeniu konta. Po zalogowaniu na konto użytkownik ma pełną możliwość edycji wcześniej wspomnianych danych.

Dane przekazane nam podczas zakładania konta, przetwarzane są w celu utworzenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane, które zostały wykorzystane do utworzenia konta będą przetwarzane przez okres istnienia konta. Przez okres wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych mogą być jeszcze przez administratora przechowywane dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub w celach statystycznych. Gdy użytkownik podejmie decyzję o usunięciu konta, automatycznie zostaną również usunięte wszelkie dane, które znajdowały się na koncie użytkownika. 

Jak już wspomnieliśmy powyżej, w dowolnej chwili użytkownik ma możliwość modyfikacji i sprostowania danych znajdujących się na jego koncie.

W każdej chwili przysługuje Ci również prawo do usunięcia konta.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, wyszczególnione w art. 20 RODO.

Kwestie związane z zamówieniami.

Użytkownik przy składaniu zamówienia, musi podać dane konieczne do realizacji zamówienia. Są to: imię i nazwisko, adres email, adres oraz nazwę użytkownika konta. Opcjonalnie może podać również numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do złożenia zamówienia na platformie “Cyfrowy Trener”.

Pamiętaj proszę, że dane przekazane nam w związku ze złożeniem zamówienia, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) , uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) jak również w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o realizacji zamówienia są przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do wykonania operacji realizacji zamówienia, a następnie do czasu zakończenia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Następnie, po upływie terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach informacyjnych (statystycznych). Użytkownik powinien wiedzieć, że mamy obowiązek przechowywać wszelkie faktury zawierające Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pamiętaj proszę, że w przypadku wypełnienia danych o zamówieniach nie masz możliwości modyfikacji/edycji tych danych po zrealizowanej transakcji zamówienia. Nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia tych danych do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Analogicznie, nie masz możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i domagać się usunięcia danych zawartych w zrealizowanych fakturach. Gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, wtedy masz możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach informacyjnych/statystycznych oraz domagać się usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych.

W odniesieniu do danych o zamówieniach masz prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kwestie związane z Biuletynem (Newsletterem)

Jeżeli użytkownik wyrazi chęć zapisu do newslettera, musi przekazać swoje dane osobowe w postaci imienia oraz emaila oraz zaakceptować niniejszą politykę prywatności w formularzu zapisu do newslettera. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale również konieczne by zapisać się do newslettera.

Dane, które zostały przekazane podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane jedynie w celu przesłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona, gdy użytkownik zapisuje się do newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia newslettera, chyba że uprzednio użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co automatycznie spowoduje usunięcie Twoich danych osobowych w zakresie newslettera.

Użytkownik, w dowolnym momencie ma możliwość sprostowania swoich danych osobowych zapisanych w bazie newslettera. Użytkownik ma również możliwość zażądania ich usunięcia, przy czym wiąże się to z rezygnacją z otrzymywania newslettera, w tym procesie przysługuje użytkownikowi również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kwestie związane z Webinarami. 

Jeżeli użytkownik, bierze udział w webinarze, który został przez nas zorganizowany, musi podać swoje dane osobowe takie jak adres email oraz imię i nazwisko. Analogicznie jak przy zapisaniu się do newslettera podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, by móc wziąć udział w webinarze.

Dane przekazane przez użytkownika przy wyrażeniu chęci wzięcia udziału w webinarze wykorzystywane są jedynie w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która wynika z zapisu na webinar.

Użytkownik w dowolnym momencie może zmodyfikować/zedytować dane zapisane w systemie webinarowym, może również zażądać usunięcia tych danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kwestie związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy

Jeżeli użytkownik składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu odstąpienia od umowy. Umowa obejmuje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer rachunku bankowego oraz opcjonalnie numer telefonu (jeżeli został podany). Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc złożyć reklamację lub też odstąpić od zawartej umowy.

Dane przekazane przez użytkownika w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są jedynie w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub też procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przekazane przez użytkownika

Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub też procedury odstąpienia. Reklamację jak również oświadczenia o odstąpieniach od umów mogą zostać zarchiwizowane w celach informacyjnych/statystycznych.

W odniesieniu do danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy, użytkownik nie ma możliwości modyfikacji/edycji tych danych. Użytkownik nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych osobowych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych w celach informacyjnych lub statystycznych, jak również ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Kwestie związane z komentarzami użytkownika. 

Jeżeli użytkownik chce dodać komentarz na blogu lub po zalogowaniu do platformy dla uprzednio wykupionego kursu online, jest zobowiązany do podania w formularzu swojego adresu email oraz imienia, które zostanie wyświetlone dla wcześniej wspomnianego komentarza. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do dodania komentarza na stronie Cyfrowy Trener.

Dane przekazane przez użytkownika podczas procesu dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która wynika z dodania komentarza.

W dowolnym momencie użytkownik ma możliwość edytowania/modyfikacji swoich danych osobowych przypisanych do komentarza, również może zażądać usunięcia danych osobowych zawartych podczas utworzenia komentarza. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Dane użytkownika będą przetwarzane przez okres istnienia komentarzy na stronie “Cyfrowy Trener”, chyba że zostaną wcześniej usunięte przez użytkownika, co również spowoduje usunięcie danych użytkownika z naszej bazy danych.

Kwestie związane z kontaktem email

Przy kontakcie ze z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres email jako adres nadawcy danej wiadomości. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz umieścić również inne swoje dane osobowe. Podanie wcześniej wspomnianych danych jest dobrowolne, ale konieczne, by móc nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane podczas kontaktu z nami są przetwarzane jedynie w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest powód i okres usprawiedliwiony jedynie w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Korespondencja może zostać zarchiwizowana, przy czym nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować czasu, kiedy może zostać usunięta.
Użytkownik, oczywiście ma prawo do zażądania historii korespondencji, jaka była prowadzona w serwisie (jeżeli została uprzednio zarchiwizowana). Użytkownik może również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona prawnie (np. przed obroną przed roszczeniami ze strony użytkownika końcowego).

Kwestie związane z Plikami cookies oraz innymi technologiami śledzącymi

Na stronie “Cyfrowy Trener” wykorzystujemy pliki cookies, które są wykorzystywane w rzeczywistości na większości nowoczesnych stron internetowych.

Ciasteczka “Cookies” to przechowywane bezpośrednio na Twoim urządzeniu końcowym (np. Telefonie komórkowym, komputerze itp.) informacje tekstowe, które mogą być odczytywane przez serwis jako cookies własne lub jako cookies podmiotów trzecich, gdy są wykorzystywane przez usługodawców np. Facebook lub Google.

Ciasteczka “Cookies” są częściowo usuwane przez nas po zakończeniu sesji internetowej, tzn. po jej zamknięciu (cookies sesyjne). Inne ciasteczka są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozwalają na rozpoznanie przeglądarki przy następnym wejściu na stronę przez użytkownika (są to tak zwane “trwałe cookies”).

Bardziej szczegółowo o Cookies

Zgoda związana z ciasteczkami (Cookies).

Gdy użytkownik pierwszy raz odwiedza stronę wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu plików cookies na stronie. W swojej przeglądarce użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Pamiętaj również, proszę że zawsze możesz zmienić ustawienia ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce, lub zupełnie usunąć pliki ciasteczek (cookies). W ustawieniach przeglądarki użytkownik może znaleźć wyjaśnienia odnośnie zmiany ustawień ciasteczek (cookies), dodatkowo warto mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować problemami podczas korzystania z serwisu “Cyfrowy Trener”, jak również większości nowoczesnych stron internetowych, które wykorzystują mechanizm ciasteczek (cookies).

Ciasteczka własne.

Ciasteczka własne (cookies) stosuje się, aby zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej, a dokładniej procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Ciasteczka podmiotów trzecich. 

W serwisie “Cyfrowy Trener”, generalnie jak na prawie wszystkich nowoczesnych stronach internetowych, wykorzystujemy funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, to powoduje wykorzystanie plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Narzędzie Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji serwisu “Cyfrowy Trener”.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i również tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics, co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat “Privacy Shield”.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez użytkownika z serwisu “Cyfrowy Trener” przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbierane są również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach danych użytkowników. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu serwisu Cyfrowy Trener jako użytkownik masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na zbieranie Twoich danych, czy nie.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdziesz pod adresem url: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Kwestie związane z Facebook Pixel

Wykorzystujemy narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewniane przez Firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie (jako użytkownika) reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w serwisie “Cyfrowy Trener”, zaimplementowano w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i często tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją dokładną identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte przez Ciebie jako użytkownika w ramach serwisu “Cyfrowy Trener”. Warto, żebyś miał/miała na uwadze jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać do własnych celów, także marketingowych. Działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Na swoim koncie Facebook możesz zarządzać ustawieniami prywatności.

Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Analogicznie jak inne duże firmy internetowe np. Google.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony Cyfrowy Trener możesz zadecydować, czy jako użytkownik wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z Pixela Facebooka, czy też nie.

Kwestie związane z narzędziami społecznościowymi

W serwisie Cyfrowy Trener używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, Linkedin oraz TikTok.

Wyświetlając serwis Cyfrowy Trener, który zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Za pomocą tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła serwis Cyfrowy Trener, nawet jeśli nie masz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana do serwera danego usługodawcy, gdzie niektóre z serwerów znajdują się w USA i tam wspomniane powyżej dane są przechowywane.

Jeśli jako użytkownik zalogowałeś/aś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie Cyfrowy Trener do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku gdy, użyjesz danej wtyczki, np. klikając w popularny przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednie informacje zostaną również przesłane bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i również tam przechowywane.

Dodatkowo,  wyżej wspomniane informacje zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i zostaną wyświetlone osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, możliwość kontaktu, Twoje prawa jako użytkownika oraz możliwość edycji/modyfikacji ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały szczegółowo opisane
i wyjaśnione w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter https://twitter.com/en/privacy,

Tik Tokhttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

Jeżeli nie wyraziłeś/aś zgody jako użytkownik, żeby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin serwisu Cyfrowy Trener bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w naszym serwisie, powinieneś/aś wylogować się z danego serwisu. Możesz również całkowicie zablokować załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia (extensions) dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie reklam, skryptów,  popularnych wtyczek usługodawców jak Google czy Facebook.

Kwestie związane z wideo

W serwisie umieszczamy wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. 

Pliki cookies ładowane są dopiero podczas odtwarzania wideo przez użytkownika. Jeżeli nie zgadzasz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo. Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy, podczas gdy niektóre serwery znajdują się w USA i również tam wspomniana informacja jest przechowywana.

Jeśli jako użytkownik zalogowałeś/aś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszym serwisie do Twojego profilu w wybranym serwisie społecznościowym. Cel oraz zakres gromadzenia danych, jak również i ich dalszego używania/przetwarzania przez usługodawców, możliwość kontaktu oraz Twoje dokładne prawa zostały opisane w politykach prywatności dla poszczególnych usługodawców.

Jeśli jako użytkownik nie wyrażasz zgody, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo w serwisie Cyfrowy Trener bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w naszym serwisie powinieneś/aś się wylogować z wspomnianego wcześniej serwisu społecznościowego. Masz możliwość również całkowicie zablokować załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia (extensions) dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie reklam, skryptów,  popularnych wtyczek usługodawców jak Google czy Facebook.

Więcej informacji odnośnie polityk prywatności znajdziesz pod poniżej podanymi adresami url: 

Kwestie związane z logami serwera

Korzystanie z serwisu “Cyfrowy Trener” wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się serwis Cyfrowy Trener. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi są zapisywane i przechowywane w bazie danych na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są powiązane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas do Twojej identyfikacji jak użytkownika serwisu “Cyfrowy Trener”.

Logi serwera mają na celu jedynie służyć jako materiał pomocniczy do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i są przechowywane w serwisie (w naszej bazie danych), przy czym staramy się zapewnić dla użytkownika największe możliwe bezpieczeństwo wyżej wymienionych danych.