Formularz zwrotu

Krzysztof Pacholski “Cyfrowy Trener” Miejscowość, data: ……………………………..…
ul. Graniczna 20
66-016, Czerwieńsk

Formularz zwrotu

Twoje imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… Adres email użyty do zakupu: ………………………………………………………………………………. 

Numer zamówienia (opcjonalnie): …………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa produktu: ……………………………………………………………………………………………………….. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto (lub kartę kredytową) za pomocą którego dokonano płatności.

Wyłącznie w przypadku zamknięcia konta/karty prosimy o podanie nowych danych:*

– Jedynie osoba zamawiająca upoważniona jest do wskazania nowego rachunku bankowego.

Proszę zaznaczyć:

◯ Zamknięta karta ◯ Zamknięte konto bankowe 

Nowy numer konta bankowego : 

PL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przyczyna reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 ………………………………………………..
Czytelny podpis klienta 

Informacja dla Klienta: Formularz proszę wypełnić czytelnie, podpisać a następnie wysłać na pocztę email pod adres cyfrowytrener@gmail.com