Chatboty AI dla testera i programisty

Ten kurs poświęcony jest modelowi GPT3/4 (Generative Pre-training Transformer), który jest jednym z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi do generowania tekstu przez ‘Sztuczną inteligencję’ (AI). GPT został opracowany przez OpenAI i jest obecnie jednym z najlepszych modeli tekstowych na rynku.

Pod koniec tego kursu będziesz dobrze przygotowany do efektywnego wykorzystania Chata GPT we własnych projektach i do rozwijania swojej kariery niezależnie od branży, w której działasz.