Sztuczna inteligencja w “cyfrowych zawodach”

Ten kurs poświęcony jest modelowi GPT3/4 (Generative Pre-training Transformer), który jest jednym z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi do generowania tekstu przez SI. GPT został opracowany przez OpenAI i jest obecnie jednym z najlepszych modeli tekstowych na rynku.

Pod koniec tego kursu będziesz dobrze przygotowany do efektywnego wykorzystania Chata GPT we własnych projektach i do rozwijania swojej kariery niezależnie od branży, w której działasz.